شروع با postgresql

نصب پستگرس |‌ install popstgres

در این مطلب دستورهای مورد نیاز برای نصب و اجرای postgres روی سیستم عامل لینوکس بیان شده است و درباره برخی خطاهای رایج نیز صحبت شده است.

نصب پستگرس کلاینت و راه اندازی آن | install psql-client

نصب پستگرس |‌ install popstgres

پستگرس یکی از پایگاه داده های معروف و پر کاربرد است. در این پست سعی شده است تا نصب پستگرس بر روی انواع سیستم عامل بیان شود