واکسن ، مصونیت یا قتل عام 2

واکسن کرونا

اجبار کردن مردم برای تزریق واکسن کرونا، یکی از بدترین شیوه های واکسیناسیون است. احتمالا این روش در بسیاری از نقاط عکس عمل خواهد کرد.

واکسن ، مصونیت یا قتل عام

واکسن کرونا

واکسن های کرونا و انواع مخاطرات یا عواقب آن مردم را سردرگم کرده است. در این مطلب نظر شخصی خودم را در رابطه با واکسن کرونا نوشته ام

سلبریتی ها، طرفداران، درآمد اینستاگرامی

سلبریتی | سحر زکریا | سایت چله

امروزه سلبریتی ها در دنیای مجازی بیشتر از دنیای واقعی به دنبال شهرت و در پی آن کسب درآمد هستند و اینگونه است که دست به کارهای خاص میزنند.

الناز گلرخ و سواد رسانه ای

الناز گلرخ

کلیپ الناز گلرخ در رسانه ها، به خصوص فضای اینستاگرام، خبرساز شده است. در این مطلب به این موضوع و ارتباطش با سواد رسانه پرداختیم

او فقط بازیگر است

او فقط بازیگر است

بازیگران و به طور کلی، سلبریتی ها از برد رسانه ای زیادی برخوردارند. گاهی یک بازیگر، یخاطر مخاطبین زیادی که دارد، تاثیرات زیادی بر مخاطبین خود میگذارد