فرقه های جدید در شیعه، شیخیه و بابیه

کتاب ایران بین دو انقلاب - شیخیه

کتاب ایران بین دو انقلاب به تاریخ معاصر ایران می پردازد. آبراهامیان، در بخشی از کتاب از فرقه های جدید در شیعه (شیخیه و بابیه) سخن میگوید.

این دنیا و این سر ما

فتح خون

آه یاران! اگر در این دنیای وارونه رسم مردانگی این است که سر بریده ی مردان را در طشت طلا نهند و به روسپیان هدیه کنند…بگذار اینچنین باشد. این دنیا و این سر ما.

زن دشتان در زرتشت

احترام به زن و مقدس بودن آن، در هیچ دینی مانند اسلام به نمایش در نیامده است. گاها میشنوم که برخی خانمها خود را مشتاق دین زرتشت نشان میدهند و از آزادی در این دین میگویند.