نمایش دادن همه 2 نتیجه

انسان کامل نام طرحی است که در آن چله های متوالی چیده شده است.

پس از گذراندن هر چله به چله بعدی گذر میکنیم.

هدف از این طرح انسان کامل، ایجاد اخلاق و عادات پسندیده در انسان است.

طرح انسان کامل

برنامه اجرایی چله دوم

تومان

طرح انسان کامل

برنامه اجرایی چله اول

تومان