طالبان ، جمهوری اسلامی و برکات طالبان

طالبان

طالبان و این روزها چند ماهی است اخبار افغانستان را دنبال میکنم. تقریبا از یکماه گذشته، جنگ طالبان جدی شده و خیلی ساده ولایات افغانستان را تصرف میکند. مردم مقاومتی ندارند. دولت نامردان افغان، یا فرار می‌کنند یا در را به روی طالب باز می‌کنند و یا تماس می‌گیرند و دیگران را توصیه به تسلیم […]

احترام به حقوق بشر

کتاب سبز

معرفی فیلم کتاب سبز. بیان حقوق بشر در سرزمین حقوق بشر، آمریکا. گاهی شنیدن برخی حقوق ها در آمریکا آن هم از زبان خودشان، نظرات جدیدی را به ما منتقل میکند.