طالبان ، جمهوری اسلامی و برکات طالبان

طالبان

طالبان و این روزها چند ماهی است اخبار افغانستان را دنبال میکنم. تقریبا از یکماه گذشته، جنگ طالبان جدی شده و خیلی ساده ولایات افغانستان را تصرف میکند. مردم مقاومتی ندارند. دولت نامردان افغان، یا فرار می‌کنند یا در را به روی طالب باز می‌کنند و یا تماس می‌گیرند و دیگران را توصیه به تسلیم […]