دکتر زراعت چه کرد | به مناسبت تعویض ریاست دانشگاه کاشان

دکتر عباس زراعت

دکتر زراعت در سالهای 92 تا 1400 رییس دانشگاه کاشان بود. در این نوشته به برخی اقدامات منفی فرهنگی ایشان اشاره شده است.

خودکشی ایوب آقایی |‌ نامه به مسیولین

خودکشی ایوب آقایی

خودکشی دانشجوی بورسیه در جریان خودکشی ایوب آقایی، دانشجوی بورسیه دانشگاه کاشان، نامه ای نوشتم. این اتفاق در اوایل تیر 95 افتاد. نامه های من خطاب به رییس دانشگاه کاشان و نماینده مردم کاشان بود. نامه به ریاست جناب دکتر عباس زراعت؛ ریاست محترم دانشگاه سلام علیکم غروب پنج شنبه، خبر خودکشی دانشجوی دکتری شیمی […]