واکسن ، مصونیت یا قتل عام 2

واکسن کرونا

اجبار کردن مردم برای تزریق واکسن کرونا، یکی از بدترین شیوه های واکسیناسیون است. احتمالا این روش در بسیاری از نقاط عکس عمل خواهد کرد.