خودکشی ایوب آقایی |‌ نامه به مسیولین

خودکشی ایوب آقایی

خودکشی دانشجوی بورسیه در جریان خودکشی ایوب آقایی، دانشجوی بورسیه دانشگاه کاشان، نامه ای نوشتم. این اتفاق در اوایل تیر 95 افتاد. نامه های من خطاب به رییس دانشگاه کاشان و نماینده مردم کاشان بود. نامه به ریاست جناب دکتر عباس زراعت؛ ریاست محترم دانشگاه سلام علیکم غروب پنج شنبه، خبر خودکشی دانشجوی دکتری شیمی […]

عباس زراعت رفت | خداحافظ آقای وکیل

دکتر عباس زراعت

دکتر عباس زراعت، از سال 1392 تا 1400 ریاست دانشگاه کاشان را به عهده داشت. در این نوشته به اقدامات منفی ایشان در این سالها اشاره شده است.