کرونا و احمقهای مذهبی

هر روز خودمان را گول می‌زنیم که مردم ایران همگی از علم شبیه #پروفسور_سمیعی هستند و از فرهنگ به #کوروش می‌مانند و از دینشان نگویم که #زرتشت از این خاک است. نه! این نیست!

زن دشتان در زرتشت

احترام به زن و مقدس بودن آن، در هیچ دینی مانند اسلام به نمایش در نیامده است. گاها میشنوم که برخی خانمها خود را مشتاق دین زرتشت نشان میدهند و از آزادی در این دین میگویند.