داستانهای دختر و پسر | این قسمت پوشش

داستانهای دختر و پسر

دختر و پسرها، با هم تفاوتهای زیادی دارند. توانایی اونها با هم فرق داره، پس حقوق مختلفی هم دارند. این تفاوت در استعداد، تفاوت در پوشش رو بوجود میاره